Kik vagyunk

 

Nónay Gábor

ügyvéd – Miskolc


A Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem. 1995. évtől ügyvédjelöltként, majd a szakvizsga letételét követően ügyvédként dolgozom, döntően a polgári jog és a büntetőjog területén. A TASZ-szal egy közös ügy révén kerültem kapcsolatba, később felajánlották, hogy dolgozzunk együtt, amelyet örömmel vállaltam. Az ügyvédháló projektben veszek részt, szólásszabadságot és információszabadságot érintő ügyekben látok el képviseletet. Bármely ügyben felmerülhet az a kérdés, hogy valóban azonos jogokkal rendelkezünk-e, és van-e lehetőségünk azokat egyenlő módon érvényesíteni. Hiszek benne, hogy egyikünknek sincs több joga annál, mint amennyivel közülünk a legvédtelenebb, legkiszolgáltatottabb bír. A jogaink nem függhetnek származástól, bőrszíntől, anyagi helyzettől, az egyenlő bánásmód mindenkit megillet. Mégis gyakran látjuk, hogy a jogok érvényesítése milyen nehézségekbe ütközik. A TASZ az erejéhez, lehetőségeihez mérten azokon is próbál segíteni, akik másra már nem számíthatnak.
 
 

Szegedi Zsolt

ügyvéd – Nyíregyháza


A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar jogi karán diplomáztam 2001-ben. Az egyetem elvégzése után ügyvédjelöltként dolgoztam Nyíregyházán. A szakvizsgám letételét követően önálló ügyvédi tevékenységbe kezdtem Nyíregyházán illetve Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egészségügyi szakjogászi képesítést szereztem. Ügyvédi tevékenységes során képviseltem magánfeleket és hatóságokat is, majd minden jogterületen, és dolgoztam mediátorként is. A TASZ tevékenységét, média megjelenéseit korábban is figyelemmel kísértem, mert a jogvédő tevékenységet fontosnak és érdekesnek tartom. Mivel a gondok időnként épp az elfogadott jogszabályok, hivatalosan működő intézmények, politikai szereplők formájában jelentkeznek, egy-egy személy - legyen akár jogász is - önmagában gyakran nem tud megbirkózni velük, ezért a jogvédelem összehangolt megvalósítását kifejezetten szükségesnek is érzem, mert a hatalomgyakorlás mindig felügyeletre szorul. Annál pedig nincs jobb egy ügyvéd számára, ha olyan elveket kell képviselnie, amikkel maga is teljesen egyetért.
 
 

Fekete Tünde

ügyvéd – Pécs


Munkám során, mely majd 20 éves ügyvédi múltra tekint vissza, mindig is, amint lehetőség volt rá, a jogsegélyszolgálatnak is dolgoztam. Mindjobban elkezdtem vagyoni és nem vagyoni kártérítési perekkel is foglalkozni, érdekeltek ezek az esetek és felháborítottak a jogsértések. Ennek kapcsán kerültek előtérbe a személyiségi jogok, majd az emberi jogok. Új felfedezés volt számomra az Emberi Jogok Európai Bírósága és az oda irányuló kérelem eljárásrendje, amit nemrégiben igyekeztem elsajátítani. Az emberi jogok érvényre jutásának konkrét döntések útján történő” „megtestesülése” véleményem szerint talán a legfontosabb, amit az Európai Unió elért, legalábbis jogi szemmel. Igen fontos lépés volt az Unióhoz való csatlakozás, és az azóta elért jogfejlődés, amit az esetjogi döntéseken keresztül figyelemmel kísérhetünk, rendkívül izgalmas számomra. Örülök, hogy a TASZ csapatnak immár én is része lehetek, munkájuk és ezáltal az én munkám is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon komolyan vegyék az emberi jogok gyakorlati alkalmazását a mindennapi jogalkalmazásban is. Fontos, hogy a polgárok, ügyfelek tudják, hogy van hová fordulniuk, és tudják, a jogérvényesítés megilleti őket.
 
 

Szabó Máté Dániel

szakmai igazgató – Budapest


Jogászként végeztem 2000-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Első munkahelyem az Adatvédelmi Biztos Irodája volt, 2003-tól 2013-ig az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet igazgatójaként dolgoztam. Diplomám megszerzése óta alkotmányjogi és alapjogi tantárgyakat tanítottam különböző jogi karokon. 2011-ben tudományos fokozatot szereztem, szűkebb kutatási témám az információs önrendelkezés, valamint a nyilvánosság és a bizalmasság alkotmányjogi vetületei.
 
 

Hüttl Tivadar

jogsegélyszolgálat vezető – Budapest


Az ELTE jogi karán szereztem diplomát 2006-ban. Egyetem alatt külföldön is tanultam, az aix-en-provance-i egyetemen töltöttem egy szemesztert. A diplomám megszerzése után ügyvédjelölt voltam a TASZ-alapító Pelle Andreánál, ezért a jogsegély-szolgálat munkájában már ekkor is részt vettem. 2008 és 2012 között a TASZ adatvédelem és információszabadság programvezetője voltam. 2013-ban a University of Cambridge mesterfokozatát (LLM) szereztem meg. 2013 óta ügyvéd vagyok. Egyetemistaként is szimpatizáltam a szervezettel, nem véletlen, és gyakornokként már 2005-ben itt dolgoztam. Már önkéntesként is nagyon élveztem, hogy hozzám hasonlóan gondolkodó fiatal társasággal dolgozhatok együtt, ez azóta sem változott. Itt olyan célokért dolgozunk, amelyek egyeznek a világnézetemmel – így meggyőződéssel tudom képviselni a TASZ álláspontját. Különös élvezetes, ha nagy állami szervek és politikai szereplők ellen indítunk szabadságjogokat érvényesítő pereket, amiket jellemzően meg is nyerünk. Fontos számomra, hogy a gyakorlati jogászi munka mellet a TASZ teret enged a jogelméleti tevékenységnek is.
 
 

Torma Judit

projekt koordinátor – Budapest


Pályámat Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtti években kezdtem szociálpszichológusként, amikor társadalmi integrációs és antidiszkriminációs programokban vettem részt. Négy éve elvégeztem a Közép-európai Egyetem jogi tanszékének emberi jogi szakát és olyan szervezetnél akartam elhelyezkedni, ahol az emberi jogok érvényesítése és hazai elterjesztése minél jobban érvényesül. Két éve – az úgynevezett „norvég támadások” idején - csatlakoztam a TASZ csapatához, először a TASZ civil szervezetek fejlesztési programjának, egy évvel ezelőtt pedig az ügyvédháló projektjének vezetőjeként. Munkám középpontjában a TASZ országos jelenlétének és szerepvállalásának erősítése áll, helyi ügyek képviseletének elősegítésén keresztül.