Az ügyvédhálózat

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)

A TASZ emberi jogi szervezet, amely a legnagyobb peres tapasztalattal rendelkezik szólás- és információszabadság terén Magyarországon. A jogászaink érték el, hogy nyilvános adat legyen az állami és önkormányzati cégek vezetőinek a fizetése, hogy megismerhessük a Trafik pályázatokat, és hogy a Századvég milyen tanulmányokat készített 3,9 milliárd forintért állami megrendelésre.

A Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezet. 1994-es megalakulásunk óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Ennek érdekében nyomon követjük a jogalkotást és jogfejlesztő tevékenységet végzünk, stratégiailag fontos perekben képviseletet nyújtunk és évi ezer ügyben jogsegélyt nyújtunk, képzéseket tartunk, és média kampányokkal mozgósítjuk a nyilvánosságot.

A TASZ 30 munkatárssal dolgozik, és évi kb. 200 millió forintos bevételből gazdálkodik. A TASZ egyetlen fillér állami támogatást vagy magyarországi pártoktól érkező forrást nem fogad el. Bevételeink kizárólag magánszemélyektől, cégektől és magánalapítványoktól érkeznek. Legyen Ön is a TASZ támogatója!
 
 
 

Az aktív polgár kampány

Magyarországon az elmúlt huszonöt év demokratikus berendezkedése ellenére a polgárok fokozatosan kiszorulnak a közéletből. A törvények sora korlátozza őket a hatalom ellenőrzésének vagy nyílt kritizálásának gyakorlatában. Országos és helyi képviseleti funkciókba megválasztott politikusokat különleges előjogokat biztosító törvény védi a velük szemben éles véleményt megfogalmazó állampolgárokkal szemben. Újságírók sorozatosan helyreigazítási és személyiségi jogi perekkel néznek szembe egy-egy tényfeltáró cikkük kapcsán. Állampolgárok büntetőjogi perekben válnak gyanúsítottá önkormányzati üléseken való részvétel nyomán. Törvényes utcai demonstrációk szervezése miatt bírságolnak meg egy-egy politikai döntés ellen tiltakozókat.
A folyamatosan romló közjogi környezet és fővároson kívül élő ügyfeleink történetei alapján a TASZ 2015 második felében országossá tette ügyvédhálózatát, hogy a fővároson kívül élő állampolgárok is megfelelő jogi védelemben részesülhessenek, mivel úgy véljük, hogy ebben a politikai környezetben különösen nagy szükség van aktív helyi állampolgárokra, akik rendszeresen emlékeztetik a hatalmon lévőket arra, hogy tetteik és döntéseik nem következmények nélkül valóak.

A TASZ „Helyi Aktív Polgár” kampányának célja, hogy felkeltse a fővároson kívüli településeken élők figyelmét a helyi hatalom ellenőrzésének törvényes eszközeire, illetve megismertesse őket a közelükben élő TASZ-os ügyvédekkel, akik négy ügycsoport (információszabadság, szólásszabadság, részvételi és gyülekezési jogok) terén az eszközgyakorlás során kialakult peres ügyekben képviselik őket.